Политика за поверителност на платформа ArtLounge+

Настоящата Политика за по определя правилата за събиране, обработка и защита на данните предоставени от Потребителя във връзка с използването на интернет Платформата, състоящо се както в използване на файлове бисквитки на компютъра на Потребителя, така и на събирането и обработката на данни за Потребителя за статистически цели, както и други начини на обработка на данните, а по-специално събиране, записване, съхранение, обработка, промяна, споделяне и други начини на използване на данните. Всички термини, използвани в настоящия документ имат значението, определено в Правилника, достъпен на интернет страницата на Платформата.§1 Общи постановления

 1. Настоящата Политика за поверителност определя принципите на обработка на личните данни от дружество Next Wave Global LLC със седалище с адрес: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, пощенски код: 82801, USA (наричано по-нататък "Администратор") във връзка с използването на интернет Платформата ArtLounge+ (наричана по-нататък "Платформа").

 2. Администраторът полага всички усилия за защита на поверителността на Потребителя на Платформата и уверява, че всички лични данни, са преработвани от него в съответствие със съответните нормативни разпоредби за личните данни, по-специално в съответствие с Регламент на (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (общ регламент за защита на личните данни “ОРЗД”).

 3. Понятията, използвани в настоящата Политика за поверителност, имат значението, описано в разпоредбите на ОРЗД и в Правилника на Платформата ArtLounge+.§2 Вид на обработваните лични данни

 1. Администраторът обработва лични данни на Потребителя като:

- име и презиме,

- е-mail адрес,

- информация относно закупените абонаменти,

- информация относно използването на Платформата,

- информация относно крайното устройство на Потребителя,

- IP адрес,

- файлове бисквитки (cookies)

 1. Администраторът обработва само тези данни, които са доброволно предоставени от Потребителя и тези, които са необходими за изпълнение на предоставяните от Платформата услуги.§3 Цел на обработката на личните данни

 1. Личните данни на Потребителя на Платформата са обработват с цел:

- предоставяне на услуги в съответствие с офертата на Платформата,

- позволяване на Потребителя използване на Платформата,

- водене на маркетингови дейности,

- осигуряване на Потребителя на Платформата сигурност на данните.

 1. Личните данни са използват от Администратора само с цел предоставяне на услуги на Платформата.

 2. Личните данни могат да бъдат предоставяни на единици, сътрудничещи с Администратора с цел предоставяне на услуги за Потребителя на Платформата.§4 Доброволно предоставяне на данните

 1. Всеки Потребител на Платформата има право на доброволно предоставяне на данните с цел да използва Платформата или да направи поръчка. В случай на използване на някои услуги, както и в процеса на поръчка на абонамент, посочването на данните, макар и доброволно, може да бъде необходимо за изпълнение на електронната услуга или изпълнение на поръчката.

 2. Задължителните данни за въвеждане в случай на използване на електронна услуга или изпълнение на поръчка за абонамент всеки път се посочват във формуляра, предназначен за въвеждане на тези данни.§5 Права на потребителя

 1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Всеки Потребител на Платформата има право на достъп до данните, до тяхното коригиране чрез контакт с Администратора.

В случай на контакт с Администратора, с оглед на безопасност ще бъде проведена проверка на личността на Потребителя.

 1. ПРАВО ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Всеки Потребител има право да изтрие своите лични данни. Това право е широко известно като "право да бъде забравен". Администраторът е задължен да заличи всички данни на потребителя, доколкото няма друго правно основание за по-нататъшна обработка на такива данни. Това може да произлиза например от задължението за водене на финансова документация. Ако изпълнението на желаното изтриване на личните данни не е възможно, Администраторът ще уведоми Потребителя заедно с посочване на правното основание.

 1. ПРАВО ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИТЕ

По ясно желание на лицето, чийто лични данни се обработват от Администратора, това лице ще получи файл със структурирани данни в широко използван формат. Изпълнявайки своето право, потребителят може също така да посочи единица, на която администраторът на данните трябва да прехвърли неговите данни. Изпълнението на това право може да продължи до 30 дни. Същевременно, с оглед на безопасност, Администраторът ще провери самоличността на Потребителя, за да се увери, че данните ще попаднат при съответната стопанска единица.

 1. ПРАВО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Потребителят има право да подаде жалба до надзорния орган по защита на личните данни.§6 Файлове бисквитки (cookies)

 1. Платформата използва файлове бисквитки, т.е. малки текстови файлове, които се записват на крайното устройство на Потребителя. Те се използват с цел подобряване на качеството на използване на Платформата и за аналитични и маркетингови цели.

 2. Тези файлове съхраняват: личните настройки на Потребителя и опциите за автоматично попълване на формуляри и служат между другото за съхранение на данните за логване на Потребителя. Особено се използват две категории бисквитки:

Action Cookies - файловете се съхраняват с цел регистриране на активността на Потребителя по време на използване на Уебсайта. Тези файлове доставят статистически данни, въз основа на които може да се оптимизира функционалността на Уебсайта. За да бъдат активни бисквитките, те трябва да бъдат разрешени от Потребителя чрез съответна настройка на браузъра.

Session Cookies - файлове, използвани в посещаваните с логване сайтове, които се записват с цел определяне на статуса на логване на Потребителя. Те се използват с цел осигуряване на Потребителя на достъп до страници, които се показват само на Потребител, който използва Уебсайта. Файловете session cookies се приписват в момента на логване на Потребителя и се изтриват в момента на излизане, т.е. когато Потребителят щракне върху бутон "излез".

 1. Потребителят може да блокира съхранението на файлове бисквитки на своето устройство или да ги изтрие по всяко време, като използва съответни настройки на браузъра. Ако Потребителят не разреши инсталиране на бисквитките в своя браузър, той може да няма достъп до някои секции на нашия Уебсайт.

 2. Инструкции относно изключването на инсталирането на файловете бисквитки ще намерите на подстраница "Помощ" в интернет страниците на отделните браузъри, например Microsoft Internet Explorer , Google Chrome , Safari , Mozilla FirefoxOpera.§7 Безопасност на обработката на лични данни

 1. Администраторът осигурява съответни предпазни мерки с цел защита на обработваните лични данни срещу достъпа на неупълномощени лица, загуба, унищожаване или увреждане.

 2. Администраторът провежда редовни обучения за своите служители в областта на защитата на личните данни и осигурява спазване на съответните процедури за безопасност.

 3. Един от приоритетите на Администратора е противодействие на всички форми на кражба на самоличността, както и получаване на чувствителна информация с неучтива цел или нелегални практики, известни като изнудване на информация. За тази цел всички данни, предоставени от Потребителя, а по-специално данни като номер на кредитна карта и данните, предоставяни в Уебсайта и позволяващи логване, като потребителско име и парола за акаунта на Потребителя, се съхраняват при спазване на правилата за безопасност на данните.§8 Жалби

 1. Потребителят може да внесе жалба във връзка с обработката на неговите лични данни от Администратора на имейл адрес: admin@nextwave-global.com.

 2. Жалбата трябва да съдържа:

- име и фамилия на Потребителя,

- е-mail адрес на Потребителя,

- описание на проблема.

 1. Администраторът се задължава да разгледа заявената от Потребителя жалба в срок от 30 дни от датата на получаването на рекламацията и да информира Потребителя за резултата от разглеждането.

 2. В случай на неудовлетворение на Потребителя от резултата на разглеждането на жалбата той има право да реши това по съдебен ред.§9 Крайни постановления

 1. В случай на въпроси или съмнения, свързани с обработката на личните данни, Потребителят на Платформата може да се свърже с Администратора, като изпрати съобщение на имейл адрес: admin@nextwave-global.com

 2. Администраторът си запазва правото по всяко време да въвежда промени в Политиката за поверителост. Промените в влизат в сила от момента на тяхното публикуване в Платформата.

 3. Политика за поверителност влиза в сила от датата на нейното публикуване в Платформата.

 4. Потребителят е длъжен редовно да се запознава с Политиката за поверителност, за да може да следи промените, въведени от Администратора.

 5. В случай на въведени промени в Политиката за поверителност, Администраторът ще информира Потребителя за въведените промени по електронен път на предоставения по време на регистрацията имейл адрес.

 6. По въпроси, които не са решени от тази Политика за поверителност, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.