Pravila o privatnosti platforme ArtLounge+

Ova Pravila o privatnosti utvrđuju pravila za prikupljanje, obradu i zaštitu podataka koje korisnik daje u vezi s korištenjem web stranice Platforme, a koja se sastoje kako u korištenju kolačića na računalu korisnika, tako i u prikupljanju i obradi podataka o korisnika u statističke svrhe, kao i druge metode obrade podataka, posebice prikupljanje, bilježenje, pohranjivanje, razvijanje, mijenjanje, dijeljenje i druga uporaba podataka. Svi pojmovi korišteni u ovom dokumentu imaju značenje koje im je dano u Pravilniku dostupnom na web stranici Platforme.§1 Opće odredbe

 1. Ova Pravila o privatnosti utvrđuju pravila za obradu osobnih podataka od strane Next Wave Global LLC sa sjedištem na adresi: 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, poštanski broj: 82801, SAD (u nastavku "voditelj obrade" ) u vezi s korištenjem internetske platforme ArtLounge+ (u nastavku „Platforma“).

 2. Voditelj obrade vodi posebnu brigu o zaštiti privatnosti korisnika platforme i osigurava da su svi osobni podaci koje on obrađuje u skladu s primjenjivim zakonom, uključujući posebno Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka io slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, u nastavku "GDPR").

 3. Pojmovi korišteni u ovoj Politici privatnosti imaju značenje navedeno u odredbama GDPR i u Pravilniku platforme ArtLounge+.

§2 Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

 1. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke korisnika platforme kao što su:

- ime I prezime,

- e-mail adresa,

- informacije o kupljenim pretplatama,

- informacije u vezi korištenja Platforme,

- informacije o krajnjem uređaju korisnika,

- IP adresa,

- kolačići(cookies).

 1. voditelj obrade przetwarza wyłącznie te dane, które zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika oraz te, które są niezbędne do realizacji usług świadczonych na Platformie.Voditelj obrade obrađuje samo one podatke koje je korisnik dobrovoljno ustupio te one koji su nužne za usluga koje se pružaju na Platformi.§3 Svrha obrade osobnih podataka.

 1. Osobni podaci korisnika platforme obrađuju se u svrhu:

- pružanja usluga sukladno ponudi Platforme,

- pružanja korisniku mogućnost korištenja Platforme,

- provođenja marketinških aktivnosti,

- pružanja korisniku Platforme sigurnosti podataka.

 1. Osobne podatke voditelj obrade koristi samo u svrhu pružanja usluga na Platformi.

 2. Osobni podaci mogu biti dostupni subjektima koji surađuju s voditeljem obrade u svrhu pružanja usluga korisniku Platforme.§4 Dobrovoljno davanje podataka

 1. Svaki korisnik Platforme ima pravo dobrovoljno dati podatke u svrhu korištenja Platforme ili naručivanja. U slučaju korištenja određenih usluga, kao i u procesu naručivanja pretplate, davanje podataka, iako dobrovoljno, može biti istovremeno i nužno za obavljanje elektroničke usluge ili realizaciju narudžbe.

 2. Potrebni (obvezni) podaci koje je potrebno unijeti u slučaju korištenja elektroničke usluge ili realizacije narudžbe za pretplatu, svaki put su navedeni u obrascu namijenjenom za unos tih podataka.§5 Prava korisnika

 1. PRAVO PRISTUPA PODACIMA

Svaki korisnik Platforme ima pravo pristupa svojim podacima i ispravljanja istih putem kontakta s voditeljem obrade.

U slučaju kontakta s voditeljem obrade , iz sigurnosnih razloga, korisnik će biti verificiran

 1. PRAVO NA BRISANJE PODATAKA

Svaki korisnik ima pravo na brisanje svojih osobnih podataka. Ovo pravo se obično naziva "pravo na zaborav". Voditelj obrade je dužan izbrisati sve podatke podnositelja zahtjeva, osim ako postoji druga pravna osnova za daljnju obradu tih podataka. Takva osnova može proizlaziti, primjerice, iz obveze vođenja financijskih evidencija. Ukoliko realizacija zahtjeva za brisanje osobnih podataka nije moguća, tada će voditelj obrade o toj činjenici obavijestiti korisnika uz naznaku pravne osnove.

 1. PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA

Na izričit zahtjev osobe čije osobne podatke voditelj obrade obrađuje, ista će dobiti datoteku sa strukturiranim podacima u uobičajeno korištenom formatu. U ostvarivanju svog prava korisnik može navesti i subjekt kojem voditelj obrade treba prenijeti njegove podatke. Za ostvarivanje ovog prava može biti potrebno do 30 dana. Istodobno, iz sigurnosnih razloga, voditelj obrade će provjeriti osobu korisnika kako bi bio siguran da će podaci stići kod pravog subjekta.

 1. PRAVO NA PODNOŠENJE ŽALBE NADZORNOM TIJELU .

Korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu koje se bavi zaštitom osobnih podataka.§6 Kolačići (Cookies)

 1. Platforma koristi kolačiće, odnosno male tekstualne datoteke pohranjene na krajnjem uređaju korisnika. Koriste se za poboljšanje kvalitete korištenja Platforme te u analitičke i marketinške svrhe.

 2. Ove datoteke pohranjuju: osobne postavke korisnika i opciju automatskog popunjavanja obrazaca i koriste se, između ostalog, za za pohranu podataka potrebnih za prijavu korisnika. Konkretno, koriste se dvije kategorije kolačića:

Action cookies - akcijski kolačići - datoteke pohranjene za bilježenje aktivnosti korisnika tijekom korištenja web stranice. Ove datoteke pružaju statističke podatke na temelju kojih možete optimizirati funkcionalnost web stranice. Kako bi kolačići bili aktivni, korisnik ih mora prihvatiti kroz odgovarajuće postavke web preglednika

Session Cookies -kolačići sesije - datoteke koje se koriste na stranicama za prijavu koje se spremaju za određivanje statusa prijave korisnika. Koriste se kako bi se korisniku omogućio pristup stranicama koje su vidljive samo korisniku koji koristi web stranicu. Sesijski kolačići se dodjeljuju prilikom prijave korisnika i brišu kada se odjavi, odnosno kada klikne na gumb "odjava".

 1. korisnik može blokirati pohranjivanje kolačića na svom uređaju ili ih u bilo kojem trenutku izbrisati odgovarajućim postavkama web preglednika. Ukoliko korisnik ne dopusti instaliranje kolačića u svoj preglednik, postoji mogućnost da će mu biti uskraćen pristup određenim dijelovima naše web stranice

 2. Upute kako onemogućiti instalaciju kolačića dostupne su u kartici "Pomoć" na web stranicama pojedinih preglednika, npr: Microsoft Internet Explorer , Google Chrome , Safari , Mozilla FirefoxOpera.§7 Sigurnost obrade osobnih podataka

 1. Voditelj obrade osigurava odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu obrađenih osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili oštećenja.

 2. Voditelj obrade provodi redovitu edukaciju svojih zaposlenika iz područja zaštite osobnih podataka i osigurava poštivanje odgovarajućih sigurnosnih procedura.

 3. Jedan od prioriteta voditelja obrade je suzbijanje svih oblika krađe identiteta, kao i zlonamjernog prikupljanja osjetljivih informacija ili nezakonitih postupaka poznatih kao phishing. U tu svrhu svi podaci dati od strane korisnika, a posebno podaci kao što je broj kreditne kartice i podaci navedeni na web stranici koji omogućuju prijavu, kao što su korisničko ime i lozinka za korisnički račun, prikupljaju se u skladu s načelima sigurnosti podataka.§8 Prigovori

 1. Korisnik može podnijeti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka od strane voditelja obrade na e-mail adresu: admin@nextwave-global.com

 2. U prigovoru potrebno je navesti :

- ime i prezime korisnika,

- e-mail adresu korisnika,

- opis prijavljenog problema.

 1. Voditelj obrade se obvezuje razmotriti podneseni prigovor korisnika u roku od 30 dana od dana zaprimanja istog te o ishodu postupka obavijestiti korisnika.

 2. Ukoliko korisnik nije zadovoljan rezultatom postupka rješavanja prigovora, korisnik ima pravo pokrenuti sudski postupak.§9 Završne odredbe

 1. U slučaju pitanja ili nedoumica vezanih uz obradu osobnih podataka, korisnik Platforme može kontaktirati voditelja obrade slanjem poruke na e-mail adresu : admin@nextwave-global.com

 2. Voditelj obrade zadržava pravo povremenih izmjena Pravila privatnosti. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave istih na Platformi.

 3. Pravila o privatnosti stupaju na snagu od datuma objave na Platformi.

 4. Korisnik je dužan redovito upoznavati se s uvedenim izmjenama Pravila o privatnosti kako bi pratio promjene koje uvodi voditelj obrade.

 5. U slučaju izmjene Pravila privatnosti, voditelj obrade će o izvršenim izmjenama obavijestiti korisnika elektroničkim putem, na e-mail adresu navedenu prilikom registracije.

 6. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilima o privatnosti, primjenjivat će se odredbe primjenjivog zakona.