Politica de confidențialitate a platformei ArtLounge+

Prezenta politică de confidențialitate stabilește regulile de colectare, prelucrare și protecție a datelor furnizate de utilizatori în legătură cu utilizarea site-ului web, constând atât în utilizarea de cookie-uri pe computerul utilizatorului, cât și în colectarea și prelucrarea datelor despre utilizator în scopuri statistice, precum și alte metode de prelucrare a datelor, în special colectarea, înregistrarea, stocarea, compilarea, modificarea, partajarea și alte utilizări ale datelor. Toți termenii utilizați în acest document au înțelesul atribuit acestora în Termenii și condițiile disponibile pe site-ul web.§1 Dispoziții generale

 1. Prezenta politică de confidențialitate stabilește regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către societatea Next Wave Global LLC cu sediul social la : 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, cod poștal: 82801, SUA (denumit în continuare "Administrator") în legătură cu utilizarea platformei online ArtLounge+ (denumită în continuare "Platforma").

 2. Administratorul se angajează să protejeze confidențialitatea Utilizatorilor Platformei și se asigură că toate datele cu caracter personal pe care le prelucrează respectă legile aplicabile, inclusiv, în special, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare "RODO").

 3. Termenii utilizați în prezenta Politică de confidențialitate au înțelesul definit în RODO și în Termenii și condițiile platformei ArtLounge+..§2 Tipuri de date personale prelucrate

 1. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformei, inclusiv:

- nume și prenume,

- adresă de mail,

- informații privind abonamentele achiziționate,

- informații privind utilizarea Platformei,

- informații privind dispozitivul terminal utilizat de Utilizator,

- adresă IP,

- cookies.

 1. Administratorul va prelucra numai acele date furnizate în mod voluntar de către Utilizator și cele care sunt necesare pentru desfășurarea serviciilor furnizate pe Platformă..§3 Scopul prelucrării datelor

 1. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformei sunt prelucrate în scopul:

- furnizării de servicii în conformitate cu oferta Platformei,

- permiterea utilizatorilor să utilizeze platforma,

- desfășurarea de activități de marketing,

- asigurarea securității utilizatorilor platformei.Personal data is used by the Administrator solely for the purpose of providing services on the Platform.

2 Datele cu caracter personal sunt utilizate de către Administrator exclusiv în scopul furnizării de servicii pe Platformă.

3 Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția entităților care cooperează cu Administratorul în vederea furnizării de servicii către Utilizatorii Platformei§4 Principiul voluntarității

 1. Fiecare Utilizator al Platformei, pentru a utiliza Platforma sau pentru a se abona, are dreptul de a introduce în mod voluntar date. În cazul utilizării anumitor servicii, precum și în timpul procesului de comandă a abonamentului, introducerea datelor, deși voluntară, poate fi necesară pentru realizarea serviciului electronic sau pentru îndeplinirea comenzii.

 2. Datele necesare (obligatorii) care trebuie introduse în cazul utilizării unui serviciu electronic sau al îndeplinirii unei comenzi de abonament rămân de fiecare dată specificate în formularul destinat introducerii acestor date.§5 Drepturi utilizator

 1. DREPTUL DE A ACCESA DATELE

Fiecare utilizator al platformei are dreptul de a accesa și de a corecta datele contactând administratorul.

În cazul în care contactați Administratorul, din motive de securitate, se va efectua o verificare a persoanei dvs.

 1. DREPTUL DE A ȘTERGE DATELE

Fiecare utilizator are dreptul de a-și șterge datele cu caracter personal. Acest drept este denumit în mod obișnuit "dreptul de a fi uitat". Administratorul este obligat să șteargă orice date ale solicitantului, cu condiția să nu existe niciun alt temei juridic pentru prelucrarea ulterioară a acestor date. Un astfel de temei poate rezulta, de exemplu, din obligația de a păstra evidențe financiare. În cazul în care nu este posibil să dăm curs cererii de ștergere a datelor cu caracter personal, vă vom informa cu privire la acest lucru, cu indicarea temeiului juridic.

 1. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

La cererea expresă a unei persoane ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către administrator, persoana respectivă va primi un fișier cu datele structurate într-un format utilizat în mod obișnuit. În exercitarea dreptului dumneavoastră, puteți, de asemenea, să indicați entitatea către care noi, în calitate de operator de date, ar trebui să transferăm datele dumneavoastră. Exercitarea acestui drept poate dura până la 30 de zile. În același timp, din motive de securitate, vom efectua o verificare a persoanei dvs. pentru a ne asigura că datele dvs. ajung la persoana potrivită.

 1. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor.§6 Cooki-uri

 1. Platforma utilizează cookie-uri, care sunt fișiere text de mici dimensiuni stocate pe dispozitivul terminal al utilizatorului. Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea utilizării Platformei și în scopuri analitice și de marketing.

 2. Aceste fișiere stochează: setările personale ale Utilizatorului și o opțiune pentru completarea automată a formularelor și sunt utilizate, printre altele, pentru a stoca datele necesare pentru ca Utilizatorul să se conecteze. În special, sunt utilizate două categorii de cookie-uri:

 3. Cookie-uri de acțiune - fișiere stocate pentru a înregistra activitatea Utilizatorilor în timpul utilizării site-ului web. Aceste fișiere furnizează date statistice pe baza cărora poate fi optimizată funcționalitatea Site-ului web. Pentru a fi active, cookie-urile trebuie să fie acceptate de către Utilizator prin intermediul setărilor corespunzătoare ale unui browser web.

 4. Cookie-uri de sesiune - fișiere utilizate pe paginile de autentificare care sunt salvate pentru a determina statutul de autentificare al Utilizatorului. Acestea sunt utilizate pentru a se asigura că Utilizatorii au acces la paginile vizibile doar pentru Utilizatorii care utilizează Site-ul web. Cookie-urile de sesiune sunt atribuite atunci când un Utilizator se conectează și sunt șterse atunci când se deconectează, adică atunci când face clic pe butonul "deconectare".

 5. Puteți bloca stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră sau le puteți șterge în orice moment, utilizând setările corespunzătoare ale browserului dumneavoastră web. Dacă nu permiteți instalarea de module cookie în browserul dvs., este posibil să nu puteți accesa anumite secțiuni ale site-ului nostru web.

 6. Pașii pentru dezactivarea instalării de cookie-uri pot fi consultați în secțiunile "Ajutor" din paginile web ale fiecărui browser, de exemplu Microsoft Internet Explorer , Google Chrome , Safari , Mozilla FirefoxOpera.§7 Siguranța datelor prelucrate

 1. Administratorul asigură măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau deteriorării.

 2. Administratorul organizează periodic cursuri de formare pentru personalul său cu privire la protecția datelor cu caracter personal și se asigură că sunt respectate procedurile de securitate adecvate.

 3. Contracararea tuturor formelor de furt de identitate, precum și a obținerii de informații sensibile din motive rău intenționate sau a practicilor ilegale cunoscute sub numele de "phishing" reprezintă una dintre prioritățile de top ale administratorului. În acest scop, toate datele furnizate de către utilizatori, în special date precum numărul cărții de credit și datele furnizate pe site-ul web care permit conectarea, cum ar fi un nume de utilizator și o parolă pentru contul utilizatorului, sunt colectate în conformitate cu principiile de securitate a datelor.§8 Reclamații (plângeri)

1. Utilizatorul poate depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către Administrator la adresa de e-mail: admin@nextwave-global.com.

2. Plângerea trebuie să includă:

- Numele și prenumele Utilizatorului,

- adresa de e-mail a Utilizatorului,

- descrierea problemei semnalate.

3. Administratorul se angajează să analizeze reclamația în termen de 30 de zile de la primirea acesteia și să informeze utilizatorul cu privire la rezultatul procedurii.

4. În cazul în care Utilizatorul nu este mulțumit de rezultatul procedurii de reclamație, acesta are dreptul de a acționa în justiție.§9 Dispoziții finale

 1. în cazul unor întrebări sau îndoieli legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, un Utilizator al Platformei poate contacta Administratorul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail: admin@nextwave-global.com

 2. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Politica de confidențialitate. Modificările vor intra în vigoare la data publicării lor pe Platformă.

 3. Politica de confidențialitate intră în vigoare de la data publicării pe Platformă.

 4. Utilizatorul este obligat să citească periodic Politica de confidențialitate pentru a fi la curent cu modificările aduse de Administrator.

 5. În cazul unor modificări ale Politicii de Confidențialitate, Administratorul va informa Utilizatorii cu privire la modificările efectuate în format electronic, la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării.

 6. În aspectele neacoperite de prezenta Politică de confidențialitate, se aplică prevederile legislației în vigoare.