Termenii și condițiile de utilizare a platformei ArtLounge+


§1 Dispoziții generale

 1. Prezentul Regulament stabilește regulile de utilizare a platformei online ArtLounge+ (denumită în continuare "Platforma"), operată de către societatea Next Wave Global LLC cu sediul social la adresa : 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, cod poștal: 82801, SUA (denumit în continuare "Proprietarul").

 2. Utilizatorii Platformei pot fi persoane fizice care au cel puțin 18 ani și au capacitate juridică deplină (denumite în continuare "Utilizator").

 3. Platforma este un loc în care toți Utilizatorii înregistrați au acces la conținutul gratuit prezentat pe Platformă, în timp ce Utilizatorii înregistrați care au comandat și plătit un abonament selectat au acces la anumite conținuturi digitale sau materiale puse la dispoziție contra cost pe durata abonamentului.

 4. Utilizarea Platformei echivalează cu acceptarea prezentului Regulament.§2 Înregistrare și logare

 1. Pentru a utiliza Platforma, un Utilizator trebuie să își creeze un cont de Utilizator, furnizându-și numele și adresa de e-mail.

 2. Crearea unui cont este gratuită.

 3. Contul este creat numai pentru uz personal.

 4. Pentru a se conecta la Platformă, Utilizatorul trebuie să introducă adresa sa de e-mail și parola pe care le-a stabilit în timpul înregistrării.

 5. Utilizatorul se angajează să furnizeze date reale și actuale și să le actualizeze în caz de modificare.

 6. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei sale și se angajează să nu o comunice unor terțe părți.§3 Abonamente

 1. Domeniul de aplicare al conținutului plătit disponibil pentru un Utilizator înregistrat depinde de abonamentul achiziționat în conformitate cu oferta în vigoare pe site-ul web al Platformei la momentul achiziționării abonamentului.

 2. Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica oferta de abonament și de a introduce promoții.

 3. Taxa pentru utilizarea conținutului plătit sub forma unui abonament achiziționat se stabilește în conformitate cu lista de prețuri a Proprietarului, în vigoare la data încheierii contractului de abonament respectiv. Lista de prețuri a taxelor în vigoare la data încheierii contractului de abonament de către Utilizator este afișată în secțiunea de oferte de pe Platformă.

 4. Prețurile abonamentelor sunt exprimate în moneda specificată de către Proprietar. Plățile pentru abonamente se efectuează prin intermediul furnizorilor de servicii de plată selectați de către Proprietar.

 5. Abonamentele nu se reînnoiesc în mod automat.§4 Încheierea contractului de subscriere, reclamațiile și retragerile.

 1. 1 Contractul de abonament se încheie în momentul confirmării de către Proprietar a finalizării de către Utilizator a unei comenzi pentru un anumit abonament. Confirmarea comenzii pentru un anumit abonament se primește de către Utilizator cel târziu în momentul plății abonamentului selectat.

 2. Conținutul acordului este reprezentat de prevederile prezentelor Condiții generale, precum și de termenii și condițiile menționate în timpul procesului de achiziție.

 3. Efectuarea unei achiziții echivalează cu acceptarea conținutului Termenilor și condițiilor și al Politicii de confidențialitate și cu furnizarea datelor cu caracter personal marcate ca fiind obligatorii.

 4. Durata abonamentului și domeniul de aplicare a conținutului acoperit depind de tipul de abonament achiziționat în conformitate cu oferta în vigoare pe Platformă la momentul achiziționării abonamentului.

 5. Utilizatorul poate schimba tipul de abonament în orice moment, sub rezerva termenilor și condițiilor prevăzute în oferta de abonament și în prezenții Termeni și Condiții.

 6. În cazul în care Proprietarul nu reușește să ofere beneficiile prevăzute în contractul de abonament, Utilizatorul are dreptul de a face o reclamație. Plângerea trebuie depusă în scris la adresa Proprietarului: admin@nextwave-global.com în termen de 14 zile de la apariția problemei. În cazul în care reclamația este acceptată de către proprietar, utilizatorul are dreptul de a modifica abonamentul sau de a rambursa parțial sau integral suma plătită. Timpul de procesare a reclamației este de până la 14 zile.

 7. Utilizatorul poate renunța la contractul de abonament, fără a da niciun motiv, în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia.

 8. Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Utilizatorul trebuie să trimită o declarație scrisă la adresa Proprietarului: admin@nextwave-global.com., atașând un formular de retragere completat corespunzător. Formularul de retragere din contractul de vânzare este atașat la Termeni și condiții.

 9. În cazul retragerii din contract, Proprietarul va returna Utilizatorului toate plățile primite de la acesta în termen de 14 zile de la primirea declarației de retragere.

 10. Utilizatorul nu se poate retrage din contractul de abonament în cazul în care serviciul a fost demarat cu acordul expres al Utilizatorului. Contractul de abonament este încheiat pentru întreaga durată a abonamentului, iar Utilizatorul nu are posibilitatea de a rezilia acest contract cu preaviz înainte de sfârșitul perioadei de abonament.

 11. În cazul în care Utilizatorul încalcă prevederile acestor termeni și condiții sau legile aplicabile, Proprietarul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a elimina accesul la Platformă și de a rezilia contractul de abonament fără preaviz.

 12. Orice modificare a contractului de abonament încheiat sau a regulamentului Platformei se face în scris, prin e-mail sau pe Platformă.

 13. În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de prezentul regulament, se aplică dispozițiile legislației în vigoare.§5 Răspundere și drepturi de autor

 1. Proprietarul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea Platformei de către utilizatori.

 2. Proprietarul își rezervă dreptul de a șterge contul unui Utilizator în caz de încălcare a acestor Termeni și Condiții.

 3. Tot conținutul pus la dispoziție pe Platformă este protejat de drepturile de autor și este proprietatea Proprietarului sau a altor entități care au fost de acord să îl pună la dispoziție. Utilizatorul este de acord să utilizeze conținutul numai în scopuri personale și nu poate distribui, copia, modifica sau utiliza în alt mod conținutul fără permisiunea Proprietarului.

 4. Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile întreprinse în timpul utilizării Platformei, inclusiv pentru orice daune cauzate de încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală.§6 Protecția datelor personale

 1. Proprietarul va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare "RODO").

 2. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile Utilizatorilor pot fi găsite în Politica de confidențialitate, disponibilă pe Platforma.§7 Dispoziții finale

 1. Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica acest regulament în orice moment. Modificările regulamentului intră în vigoare la data publicării pe platformă.

 2. În cazul litigiilor care decurg din utilizarea Platformei, sunt competente instanțele judecătorești cu jurisdicție la sediul Proprietarului.

 3. Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării pe Platformă.