Spoločenstvo výnimočných ľudí

Digitálne umenie je našou vášňou...

Tím Art Lounge Plus tvoria vysoko kvalifikovaní odborníci, pre ktorých je digitálne umenie predovšetkým predmetom vášne.

Noví umelci. Obrysy nových trendov. Neznáme, novo vznikajúce oblasti. Rýchlo miznúce príležitosti. Sledujeme ich pozorne každý deň. Analyzujeme ich hodnotu. Zhromažďujeme o nich poznatky.

Tieto poznatky vám odovzdávame v prístupnej forme, aby sme vás inšpirovali, navrhli riešenie a nasmerovali smery, ktoré pre vás môžu mať zvláštnu hodnotu.

Poznatky z rôznych odborov ... pre vaše použitie

Historici umenia, antropológovia, analytici trhu, finanční analytici a finanční špecialisti - naším spoločným cieľom je zahrnúť rôzne perspektívy. Len tak sme schopní plne kompetentne ukázať možnosti, ktoré digitálny trh s umením otvára členom Art Lounge Plus.

Mento každého jednotlivého klienta:

  • zúčastňuje sa na stretnutiach medziodborového analytického tímu
  • konzultuje osobné odporúčania pre každého klienta so supervízormi zastupujúcimi rôzne odborné oblasti
  • dodatočne preskúmava možnosti rastu každého klienta s ostatnými členmi tímu pôsobiacimi na príslušnom trhu.

Svet digitálneho umenia, ako ho ešte nepoznáte

Kombinácia rôznych perspektív znamená, že pod vedením tímu Art Lounge Plus sa vám otvorí svet digitálneho umenia.

Dozviete sa, ako sa v ňom orientovať

Čomu venovať pozornosť

Kde hľadať skutočnú hodnotuNa začiatku vás povedieme za ruku. Poradíme vám, ako sa rozhodnúť. Preberieme, prečo sa niektoré rozhodnutia nemusia vyplatiť. Časom určite získate samostatnosť a sami uvidíte, aké prínosné môže byť objavovanie sveta digitálneho umenia.

Ste vítaní!